หลักเกณฑ์การจ้างงานของเรา

นับตั้งแต่อโชก้าได้บุกเบิกภาคส่วนการประกอบการสังคมในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทีมงานของเราได้ปรับคำนิยามความหมายของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ เรามาถึงจุดพลิกผัน ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังเพิ่มมากขึ้น และจิตวิญญาณของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังแรงกล้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เรากำลังมองหาผู้สมาชิกผู้ร่วมงานที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริง โดย:

  • การค้นหาและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ยืนอยู่แถวหน้าของการแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน
  • การฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะสำคัญ ในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมเกี่ยวกับการให้คุณค่าและฟูมฟักนวัตกรรมสังคม
  • การสร้างอโชก้าให้เป็นสถาบันที่ทำให้โลกที่ขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

แม้ความต้องการเฉพาะของเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่อโชก้ายังคงจ้างผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเราตลอดปี  ซึ่งได้แก่: ผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ผู้มีประสบการณ์ทำให้ความคิดที่มีพลังกลายเป็นความจริง หลักเกณฑ์การจ้างงานของเรามีดังนี้:

ความเป็นผู้ประกอบการ/ความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Entrepreneurship / Intrapreneurship)

คือไม่สามารถจะหยุดทำงานจนกว่ารูปแบบใหม่ในสังคม ที่บุคคลนี้กำลังคิดค้นและพัฒนาจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติในกิจวัตรประจำวัน จะเป็นเช่นนั้นได้ ต้องมีความมุ่งมั่นระยะยาว มีการรับฟังและการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องมีวิธีคิดวิธีทำที่เป็นจริงและไม่ย่อท้อ รวมถึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ความคิดของตนเป็นจริง

ความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

มีความเข้าใจและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อวิสัยทัศน์ที่ว่าทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง และมีรูปแบบความคิดที่เชื่อมโยงจุดต่างๆ ระหว่างแนวโน้มที่สำคัญในอดีตเข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบัน

ความชาญฉลาดด้านสังคมและอารมณ์

สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในทีม เข้าใจวิธีการทำงานของบุคคล กลุ่มคน และสังคม และมีส่วนร่วมทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความเข้าใจอย่างลึก อ่อนน้อมและซื่อสัตย์

จริยธรรม

มีจริยธรรมที่โดดเด่น มีการทบทวนตนเองอยู่เสมอและมีทักษะในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในระดับสูง และไว้วางใจได้ การนิยามตนเอง ยึดถือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับโลกหรืออย่างน้อยระดับภูมิภาคเป็นเป้าหมายของชีวิต สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายระดับนี้และมีทักษะพร้อมวิธีคิดที่สอดคล้อง ไม่สนใจที่จะมีบทบาทในงานขนาดเล็ก

 

ดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >>