Find Ashoka Fellows

Adam Jagiełło–Rusilowski działa by zmienić zachowania młodzieży z grup ryzyka i zmienić ich pasywne nastawienie i apatię w młodzieżowe inicjatywy. Jego model prowadzi do zanurzenia młodzieży z różnych środowisk w ciąg warsztatów propagujących umiejętności krytycznego myślenia, pracy zespołowej...
Read more

Marek Lagodzinski

Ashoka Fellow since May 2008

Poland
Marek Łagodziński wprowadza nowe podejście do resocjalizacji, pomagając więźniom odnowić więzi z rodzinami i rozpocząć życie poza więzieniem zanim zakończą swoje wyroki. Fundacja Sławek zapewnia szkolenia zawodowe i miejsce do zamieszkania dla więźniów na przepustkach i już po opuszczeniu zakładów...
Read more
Ojciec Kuba stworzył system wsparcia wspólnotowego na rzecz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w miejscach w Polsce, w których nie zostało ono odpowiednio zapewnione. Tworzy „wspólnoty” rodziców, wolontariuszy, przyjaciół i instytucji, które orientują się wokół potrzeb osób...
Read more

Sylwia Chutnik

Ashoka Fellow since Jul 2009

Poland
Sylwia Chutnik podjęła wiele inicjatyw celem przeciwdziałania społecznemu, ekonomicznemu i kulturowymi wykluczeniu matek. Reformuje ona instytucje i wpływa na społeczeństwo sprawiając, że przestrzeń społeczna jest dostępna i przyjazna dla matek z małymi dziećmi.
Read more
Zaczynając w Polsce Krystyna zmienia sposób w jaki podchodzi się do przemocy domowej, poprzez budowanie sojuszy z policją i innymi organami, tworząc ośrodki, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność ofiar, a także koncentryjąc się na ofiarach ich potrzebach i prawach, a nie na sprawcach.
Read more

Teresa Ogrodzińska

Ashoka Fellow since Jul 2013

Poland
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego
Teresa Ogrodzińska wprowadziła powszechne nauczanie przedszkolne na obszary wiejskie w Polsce. Udowadniając skuteczność alternatywnych i innowacyjnych modeli edukacji przedszkolnej dostosowanych gospodarczo i geograficznie do lokalnych uwarunkowań obszarów wiejskich, doprowadziła do zmiany polityki...
Read more
Paweł założył Akademię Rozwoju Filantropii, aby zachęcić firmy do inwestowania w społeczeństwo obywatelskie, promując jednocześnie profesjonalizację organizacji sektora obywatelskiego. Żeby osiągać te cele Akademia Rozwoju Filantropii realizuje wiele programów edukacyjnych i doradczych skierowanych...
Read more
Małgorzata Chmielewska, polska zakonnica, jest założycielką projektu, który zapewnia schronienie i szacunek dla bezdomnych kobiet i ich rodzin. Jej program dąży do ponownego włączenia ich do społeczeństwa i zwiększenia wrażliwości społecznej na typowe zdarzenia, które wypychają niektórych obywateli...
Read more
Katarzyna Batko-Tołuć promuje przejrzystość i zaangażowanie obywatelskie na poziomie lokalnym, jako główny składnik społeczeństwa demokratycznego. Katarzyna przekształca stosunki między obywatelami, a samorządami poprzez ułatwienie dialogu obu stronom, a także promuje obopólne korzyści wynikające z...
Read more
Krzysztof Czyżewski wprowadza nową przestrzeń obywatelską, gdzie obywatele mogą pokojowo omówić konflikty, które ich dzielą. Skupiając się na kształceniu nowego pokolenia młodych ludzi, którzy są tolerancyjni i wrażliwi na różnorodność we współczesnym świecie. Krzysztof tworzy sieci centrów...
Read more