Find Ashoka Fellows

Because of poor infrastructure and scarce resources, many people in rural areas of Central and Eastern Europe are facing undignified death. The welfare system is struggling with well-being, not bothered with well-dying. Paweł is leading citizens and policymakers towards solutions that amplify the...

Read more

Jacek Alaba

Ashoka Fellow since Oct 1995

Poland
Początkowo Jacek zajmował się HIV a następnie narkomanią. Jego podopiecznymi są obecnie głównie młodzi, cierpiący na choroby nowotworowe, autyzm, zespół Aspergera, mający problem z wejściem w życie. Organizuje dla nich obozy wspinaczkowe, zajęcia teatralne, jazdy konnej, malarstwa, pisania...
Read more
Andrzej Augustyński zmienia edukację pozaszkolną i opiekę społeczną poprzez system centrów pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej marginalizacją. Centra Siemacha pomagają młodzieży odzyskać umiejętności społeczne i pewność siebie poprzez wykształcanie w młodych ludziach chęci...
Read more

Barbara Baran

Ashoka Fellow since Dec 1996

Poland
Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-tce
Barbara Baran wyzwalają siłę ekonomiczną Polek w średnim wieku w postkomunistycznej Polsce poprzez tworzenie krajowego ruchu samopomocy, który zapewnia wsparcie emocjonalne i zachętę, wzorce, szkolenia umiejętności i możliwość zatrudnienia. Jej Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-tce skierowane...
Read more
Katarzyna Batko-Tołuć promuje przejrzystość i zaangażowanie obywatelskie na poziomie lokalnym, jako główny składnik społeczeństwa demokratycznego. Katarzyna przekształca stosunki między obywatelami, a samorządami poprzez ułatwienie dialogu obu stronom, a także promuje obopólne korzyści wynikające z...
Read more

Ireneusz Białek

Ashoka Fellow since Aug 2017

Poland
Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na...
Read more
Dagmara początkowo w latach 90tych, w czasach postkomunistycznych starała się pobudzać do działania i zaangażowania wspólnoty lokalne. Obecnie jej punktem uwagi jest przestrzeń i architektura, a jej działalność ewoluowała w stronę rozwoju gmin, powiatów i regionów, rewitalizacji obszarów miejskich...
Read more

Jacek Bozek

Ashoka Fellow since Aug 1997

Poland
Jacek Bożek buduje ruch obywatelski by chronić polskie rzeki i żeby powstrzymywać ekologicznie nieodpowiedzialne projekty. Początkowo jego działania skupiały się głównie na największych polskich rzekach, takich jak Wisła, która jest jedną z ostatnich europejskich dzikich rzek. Jacek rozszerzył swoją...
Read more
Małgorzata Chmielewska, polska zakonnica, jest założycielką projektu, który zapewnia schronienie i szacunek dla bezdomnych kobiet i ich rodzin. Jej program dąży do ponownego włączenia ich do społeczeństwa i zwiększenia wrażliwości społecznej na typowe zdarzenia, które wypychają niektórych obywateli...
Read more

Sylwia Chutnik

Ashoka Fellow since Jul 2009

Poland
Sylwia Chutnik podjęła wiele inicjatyw celem przeciwdziałania społecznemu, ekonomicznemu i kulturowymi wykluczeniu matek. Reformuje ona instytucje i wpływa na społeczeństwo sprawiając, że przestrzeń społeczna jest dostępna i przyjazna dla matek z małymi dziećmi.
Read more