Find Ashoka Fellows

Michal Wroniszewski

Ashoka Fellow since Jan 1995

Poland
Michał Wroniszewski, lekarz, tworzy ogólnokrajowy ruch na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami lub “wyjątkowych” do społeczeństwa w Polsce. Michał kładzie szczególny nacisk na osoby autystyczne i dzieci upośledzone umysłowo oraz ich rodziny.
Read more
Małgorzata Chmielewska, polska zakonnica, jest założycielką projektu, który zapewnia schronienie i szacunek dla bezdomnych kobiet i ich rodzin. Jej program dąży do ponownego włączenia ich do społeczeństwa i zwiększenia wrażliwości społecznej na typowe zdarzenia, które wypychają niektórych obywateli...
Read more
Bohdan aktywizował ludzi w małych miejscowościach wiejskich północno-wschodniej Polski wzmacniając w nich pozytywną energię społeczną i szacunek dla innych. Wprowadza opartą na społeczności ekoturystykę, która celebruje historię pokojowego współistnienia grup lokalnych cieszących się sobą i ze...
Read more
Opierając się na doświadczeniach własnego dziecka, Elżbieta poprawia jakość opieki dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom na wszystkich etapach zmagań z chorobą, służąc psychologicznym i społecznym potrzebom, wzmacniając jednocześnie ich opiekę medycznej. Elżbieta opracowała innowacyjną...
Read more

Jacek Alaba

Ashoka Fellow since Oct 1995

Poland
Początkowo Jacek zajmował się HIV a następnie narkomanią. Jego podopiecznymi są obecnie głównie młodzi, cierpiący na choroby nowotworowe, autyzm, zespół Aspergera, mający problem z wejściem w życie. Organizuje dla nich obozy wspinaczkowe, zajęcia teatralne, jazdy konnej, malarstwa, pisania...
Read more

Jacek Jakubowski

Ashoka Fellow since Oct 1995

Poland
Jacek od wczesnej młodości był działaczem i społecznikiem. Działał zwłaszcza na rzecz rozwoju socjoterapii jako medium przywracania społeczeństwu młodzieży z grup marginalizowanych, w tym zwłaszcza zagrożonych narkomanią. Następnie założył Grupę TROP pierwszy w Polsce ośrodek szkolenia trenerów i...
Read more

Kazimierz Jaworski

Ashoka Fellow since Oct 1995

Poland
Kazimierz Jaworski przeciwdziała letargowi i poczuciu beznadziei, która przenika postkomunistyczną polską wieś mobilizując społeczności do budowania zaniedbanej infrastruktury, takiej jak telefony, woda pitna, kanalizacja, energia elektryczna i drogi. Ta nowa infrastruktura jest budowana i...
Read more
Jacek Schindler działał dotychczas na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łączy na poszczególnych rynkach różnych uczestników instytucjonalnych danego procesu, starając się aby wyrobili wspólny pogląd na ochronę środowiska w swoim sektorze. Obecnie do działalności tej dodał niekonwencjonalne metody...
Read more

Wojciech Onyszkiewicz

Ashoka Fellow since Jan 1996

Poland
We Share What We Have Association / Stowarzyszenie Dzielimy Sie Tym, Co Mamy
Wojciech Onyszkiewicz stworzył unikalny system dystrybucji w banku żywności, który nie tylko pomaga ludziom potrzebującym w Polsce, ale także angażuje uczestników w procesie edukacji obywatelskiej, który jest przełamywaniem barier między społecznościami wiejskimi i miejskimi.
Read more
Ashoka upamiętnia i celebruje życie i dzieło zmarłego członka Ashoki. Tomasz Sadowski jest pionierem przeciwdziałania trwałej bezdomności w Polsce (i poza nią) poprzez zakładania samowystarczalnych rolniczych wspólnot.
Read more