Kryteria i proces zatrudnienia w Ashoce

Odkąd Ashoka zapoczątkowała dziedzinę przedsiębiorczości społecznej w latach 80. XX wieku, nasz zespół nieustannie redefiniuje, co oznacza wprowadzanie zmian i osiąganie wpływu społecznego. Dzisiaj jesteśmy w punkcie zwrotnym: tempo zmian przyspiesza, a duch zmian nigdy nie był tak silny.

Szukamy utalentowanych członków zespołów, którzy będą urzeczywistniać naszą wizję poprzez:

  • identyfikowanie i wspieranie innowatorek i innowatorów społecznych, adresujących najbardziej palące problemy społeczne;
  • wyposażanie następnego pokolenia w kluczowe umiejętności społeczne: empatii i wprowadzania zmian;
  • zmienianie paradygmatu innowacji społecznych, ich roli i postrzegania w społeczeństwie
  • budowanie Ashoki jako instytucji, która utrzyma ten napędzany zmianami świat.
group of people sitting on the grass

Nasze specyficzne potrzeby stale się zmieniają, ale zatrudniamy przez cały rok w zależności od tego, czy dana osoba spełnia nasze kryteria zatrudnienia.

Kryteria zatrudnienia Ashoki:

Przedsiębiorczość (Entrapreneurship / Intrapreneurship)

Osoba, której poszukujemy musi być zdecydowana działać aktywnie, aż do tego momentu, w którym problem społeczny, który zaczęła rozwiązywać nie został zaadresowany. Wymaga to bardzo długofalowego zaangażowania, ciągłego słuchania i dostosowywania się oraz nieustępliwego i realistycznego myślenia praktycznego, jak i pasji by widzieć swoje pomysły wdrażane w życie.

 
Zrozumienie i przekonanie, co do wizji Ashoki: Everyone a Changemaker

Osoba, której poszukujemy ma wewnętrzne przekonanie co do słuszności wizji Ashoki. Osoba ta jest też dociekliwa, sposób jej myślenia charakteryzuje łączenie trendów historycznych z obecnym kontekstem społecznym.


Inteligencja społeczna i emocjonalna

Osoba, której poszukujemy musi mieć umiejętność wydajnej i pełnej szacunku pracy w zespołach. Rozumieć, w jaki sposób jednostki, grupy i społeczeństwa działają i skutecznie angażują się w sprytny, subtelny i uczciwy sposób.

 
Aspekty etyczne
 
Osoba, której poszukujemy przejawia wyjątkowo silne zachowanie etyczne. Jest autorefleksyjna i ma silne umiejętności empatii. Jest godna zaufania.


Samookreślenie

Osoba, której poszukujemy ma cel, by w życiu osiągać  duży wpływ społeczny, przynajmniej na poziomie kontynentu. Naturalnie działa na tym poziomie i rozwinęła odpowiednie umiejętności i sposoby myślenia, by to robić. Nie jest zainteresowana działaniem na małą skalą.


Proces rekrutacji Ashoki:

Ashoka Hiring Process

View our openings >>