Retrouver les Fellows Ashoka

Because of poor infrastructure and scarce resources, many people in rural areas of Central and Eastern Europe are facing undignified death. The welfare system is struggling with well-being, not bothered with well-dying. Paweł is leading citizens and policymakers towards solutions that amplify the...

Lire la suite

Jakub Wygnański

Ashoka Fellow depuis juil 2018

Poland
Od końca lat osiemdziesiątych Kuba buduje instytucje i sieci, które umożliwiają powstawanie, rozwój i prosperowanie sektora obywatelskiego w Polsce i krajach sąsiednich. Zaprojektował on i kontynuuje projektowanie interwencji, które kształtują sektor obywatelski: nie jako sztywny model, w którym...
Lire la suite

Maciej Podyma

Ashoka Fellow depuis juil 2018

Poland
Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie.
Lire la suite

Ireneusz Białek

Ashoka Fellow depuis aoû 2017

Poland
Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na...
Lire la suite

Jacek Purski

Ashoka Fellow depuis aoû 2017

Poland
Jacek zmniejsza ryzyko zagrożeń wynikających z ekstremizmów i przestępstw motywowanych nienawiścią w społecznościach poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policjantów i pracowników socjalnych w niezbędny know-how i umiejętności w celu identyfikacji wczesnych sygnałów procesu radykalizacji...
Lire la suite

Katarzyna Szymielewicz

Ashoka Fellow depuis aoû 2015

Poland
W erze cyfrowej kamery i nadzór elektroniczny, prowadzony przez rządy lub korporacje, stały się niemal wszechobecne. Katarzyna promuje nowe wzorce zachowań i redefiniuje praktyki organizacyjne władz publicznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych i biznesowych, społeczności i jednostek...
Lire la suite

Ida Karpinska

Ashoka Fellow depuis aoû 2013

Poland
Ida Karpińska doprowadza do przeprojektowywania polskiego systemu medycznego w celu rozszerzenia opieki, którą obecnie obejmowane są kobiety chorującego na raka szyjki macicy. Działając, Ida zmienia paradygmat dotyczący zdrowia kobiet i edukacji seksualnej w Polsce. Jej ostatecznym celem jest...
Lire la suite

Teresa Ogrodzińska

Ashoka Fellow depuis juil 2013

Poland
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego
Teresa Ogrodzińska wprowadziła powszechne nauczanie przedszkolne na obszary wiejskie w Polsce. Udowadniając skuteczność alternatywnych i innowacyjnych modeli edukacji przedszkolnej dostosowanych gospodarczo i geograficznie do lokalnych uwarunkowań obszarów wiejskich, doprowadziła do zmiany polityki...
Lire la suite

Katarzyna Winkowska-Nowak

Ashoka Fellow depuis aoû 2011

Poland
Katarzyna odblokowuje potencjał nauczycieli na obszarach wiejskich, aby stawali się inspiracją dla swoich społeczności poprzez tworzenie opartej na zaufaniu i wartościach internetowej społeczności. Kluczem do tej strategii jest grupa wybranych nauczycieli, którzy wspólnie rozwiązują problemy i...
Lire la suite

Dominik Ksieski

Ashoka Fellow depuis aoû 2010

Poland
W oparciu o swoje duże doświadczenie, jako uznany w kraju wydawca gazet lokalnych, Dominik stworzył nowy model operacyjny, aby upewnić się, że wszyscy polscy obywatele mają dostęp do niezależnej prasy lokalnej.
Lire la suite