ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Δεδομένου ότι η Ashoka πρωτοστάτησε στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η ομάδα μας επαναπροσδιορίζει συνεχώς το τι σημαίνει να προκαλεί την αλλαγή και να έχει κάποιον αντίκτυπο. Σήμερα βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο: ο ρυθμός των αλλαγών επιταχύνεται και το πνεύμα της αλλαγής δεν ήταν ποτέ άλλοτε πιο ισχυρό.

Ψάχνουμε για ταλαντούχα μέλη ομάδας για να κάνουν πραγματικότητα το όραμά μας:

  • εντοπίζοντας και υποστηρίζοντας επιχειρηματίες στις πρώτες γραμμές των πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων˙
  • εξοπλίζοντας την επόμενη γενιά με τις κρίσιμες δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της αλλαγής˙
  • μεταστρέφοντας τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία εκτιμά και καλλιεργεί την καινοτομία˙
  • οικοδομώντας την Ashoka ως όργανο για τη διατήρηση αυτού του κόσμου που βασίζεται στην αλλαγή.

Οι ιδιαίτερες ανάγκες μας αλλάζουν συνεχώς, αλλά προσλαμβάνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήριά μας: ψάχνουμε δημιουργικούς και αποτελεσματικούς ηγέτες που έχουν εμπειρία στην πραγματοποίηση ισχυρών ιδανικών. Τα κριτήρια πρόσληψης:

Επιχειρηματικότητα / Ενδοεπιχειρηματικότητα

Δεν μπορεί να ησυχάσει μέχρι το νέο πρότυπο για την κοινωνία που ο ίδιος σχεδίασε και ανέπτυξε γίνει κανόνας. Αυτό απαιτεί μια πολύ μακροπρόθεσμη δέσμευση, συνεχή προσοχή και προσαρμογή, αδιάκοπη και ρεαλιστική σκέψη γύρω από τις λύσεις και πάθος για να δει τις ιδέες του να παίρνουν ζωή.

Κατανόηση και πίστη στο ότι Όλοι είναι Changemakers. 

Κατανοεί και πιστεύει βαθιά μέσα του στο όραμα ότι ο Όλοι είναι changemakers. Έχει μια ευρεία και ερευνητική διάνοια και ένα σκεπτικό που συνδέει τα σημεία μεταξύ των ιστορικών τάσεων και του σημερινού κοινωνικού πλαισίου.

Κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη

Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά και με σεβασμό σε ομάδες. Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο άτομα, ομάδες και κοινωνίες εργάζονται και αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με έξυπνους, λεπτούς και ειλικρινείς τρόπους.  

Ηθικός χαρακτήρας

Εξαιρετικά ισχυρή ηθική συμπεριφορά. Κάνει αυτοκριτική και έχει ισχυρές δεξιότητες συναισθηματικής κατανόησης. Αξιόπιστος.

Αυτοπροσδιορισμός

Θεωρεί ότι αποστολή της ζωής του είναι η αλλαγή του κόσμου με μεγάλους τρόπους και τουλάχιστον σε ηπειρωτική κλίμακα. Λειτουργεί φυσικά σε αυτό το επίπεδο και έχει αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες και τρόπους σκέψης. Δεν ενδιαφέρεται για ρόλους μικρής κλίμακας.

Θέσεις εργασίας >>