Das globale Netzwerk durchsuchen

Title Type Country Focus of work Election Year Organization
Antonio Paz Martinez Fellow Mexico 1999
Eliana Elias Fellow Peru 1999
Lola Samaniego Idrovo Fellow Ecuador 1999
Magdaleno Rose Avila Fellow El Salvador 1999
Krzysztof Margol Fellow Poland 1999
Manuel Arango Arias Fellow Mexico 1999
Rommel Roberts Fellow South Africa 1998
Glen Steyn Fellow South Africa 1998
William Solomon Fellow South Africa 1998
Winnie Kubayi Fellow South Africa 1998
Jacob Moatshe Fellow South Africa 1998
Hadja Assa Diallo Soumaré Fellow Mali 1998
Moussa Kane Fellow Mali 1998
Fabio Vaz Fellow Brazil 1998
Harley Henriques do Nascimento Fellow Brazil HIV / AIDS / STDs, Health & Fitness 1998